Hanoian Lakeside Hotel News

Hanoi 36 Streets - The History of Cau Go Street

Cau Go Street is a quite old street, since Thang Long Citadel had 36 streets in the 15th century. The street was built on the ground of two old villages, Huong Minh and Nhin Thuong, all belonging to ...

Khách sạn Hanoian Lakeside Hotel Tuyển Dụng (03-2019)

Hệ thống Khách sạn Hanoian Hotel và New Vision Palace Hotel là một trong những cơ sở lưu trú hàng đầu nằm tại Khu Phố Cổ, Hoàn Kiếm Hà Nội. Trải qua hơn 10 năm ...